АНТИКОРУПЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ

НОРМАТИВНО-ПРАВОВА БАЗА

Кодекс України про адміністративні правопорушення

Про запобігання корупції від 14 жовтня 2014 р. № 1700-VIII

Про Національне антикорупційне бюро України від 14 жовтня 2014 р. № 1698-VIII

Про засади антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2014-2017 роки від 14 жовтня 2014 р. № 1699-VIII

Про очищення влади від 27 січня 2015 р. № 132-VIIІ

Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів від 10 листопада 2015 р. № 772-VIII

Про затвердження Правил етичної поведінки державних службовців від 11 лютого 2016 р. № 65

Деякі питання запобігання корупції в міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади від 5 жовтня 2016 р. № 803-р

______________________________

17.07.2024 

   Громадська організація «ЗА ДЕМОКРАТИЧНЕ ВИБОРЧЕ ПРАВО» (ДВП) пропонує до уваги стратегію знищення однієї з головних внутрішніх проблем України – корупції, на засадах «Програми побудови суспільства Відповідальної Демократії». ГО “ДВП” нагадує, що боротьба з корупцією стосується кожного громадянина, і він має знати усі можливі засоби цієї боротьби.

     Ознайомитись із Програмою побудови суспільства Відповідальної Демократії можна за ПОСИЛАННЯМ

За інформацією ГО “ЗА ДЕМОКРАТИЧНЕ ВИБОРЧЕ ПРАВО”

 

 

ЗВЕРНЕННЯ ЗА РОЗ’ЯСНЕННЯМ ЩОДО НАЯВНОСТІ/ВІДСУТНОСТІ КОНФЛІКТУ ІНТЕРЕСУ

 

   Яку інформацію можна отримати, надіславши електронне звернення через офіційний веб-сайт Національного агентства?

  Відповідно до пункту 15 частини першої статті 11 Закону України «Про запобігання корупції» (далі – Закон) до повноважень Національного агентства належить надання роз’яснень, методичної та консультаційної допомоги з питань застосування актів законодавства з питань етичної поведінки, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у діяльності осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та прирівняних до них осіб.

   Звертаємо увагу, що такі роз’яснення мають індивідуальний характер і надаються:

 • відповідно до частини п’ятої статті 24 Закону консультації, надаються особі, зазначеній у пунктах 1, 2 частини першої статті 3 цього Закону, у якої наявні сумніви щодо можливості одержання нею подарунка;
 • згідно з абзацом другим частини третьої статті 28 Закону роз’яснення надаються особі, від якої надійшло повідомлення про наявність у неї реального, потенційного конфлікту інтересів;
 • відповідно до частини п’ятої статті 28 Закону роз’яснення надаються особі, в якої є сумніви щодо наявності в неї конфлікту інтересів.

  З метою спрощення процедури направлення звернень до Національного агентства щодо надання роз’яснень з вищезазначених питань, на веб-сайті Національного агентства передбачено віконце «Конфлікт?» для направлення електронних звернень.

  При заповненні спеціальної форми електронного звернення у віконці «Конфлікт?» Ви маєте можливість обрати одну з категорій щодо яких Ви можете отримати роз’яснення, а саме:

  Стосовно застосування законодавства про конфлікт інтересів та інших обмежень щодо запобігання корупції

 • обмежень щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності;
 • обмежень щодо одержання подарунків;
 • запобігання та врегулювання конфлікту інтересів;
 • обмежень щодо спільної роботи близьких осіб;

  У разі, якщо Ви бажаєте повідомити про можливі факти порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції», Ви можете надіслати до Національного агентства відповідне повідомлення, через офіційний веб-сайт Національного агентства, заповнивши спеціальну форму у розділі «Повідом про корупцію».

Які вимоги до електронного звернення?

   Відповідно до статті 5 Закону України «Про звернення громадян» електронне звернення є видом письмового звернення, а відтак має відповідати таким вимогам:

 • прізвище, ім’я, по батькові заявника;
 • місце проживання заявника;
 • суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги;
 • підпис заявника (заявників) із зазначенням дати;
 • електронна поштова адреса.

  Враховуючи, що обов’язковим реквізитом письмового звернення є підпис особи, яка його подає, звернення повинно мати вигляд скан-копії або фотокопії.

  Звернення, оформлене без дотримання зазначених вимог, повертається заявникові з відповідними роз’ясненнями не пізніш як через десять днів після його надходження.

  Крім того, з метою правильного застосування норм права, а також оскільки такі звернення є індивідуальними та потребують роз’яснень норм антикорупційного законодавства у кожному конкретному випадку окремо, рекомендується у зверненні зазначати:

 • орган, у якому працює особа, котра звертається;
 • повне найменування посади, яку обіймає особа;
 • іншу, детальну інформацію, яка дасть змогу зробити правильний аналіз викладених у зверненні фактів для надання належного роз’яснення.

Яким чином можна відправити електронне звернення через офіційний веб-сайт Національного агентства?

   Для того, щоб відправити електронне звернення щодо надання роз’яснень з питаньзастосування актів законодавства з питань етичної поведінки, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у діяльності осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та прирівняних до них осіб, заповніть форму відправки електронного звернення.

1. Вам буде запропоновано декілька варіантів заповнення форми електронного звернення:

 • за допомогою направлення сканованої копії або фотокопії

2.Для направлення електронного звернення Вас запитають про категорію Вашого звернення.

3.Після вибору потрібної категорії електронного звернення, Вам необхідно вказати наступну інформацію:

 • своє П.І.Б.;
 • місце проживання;
 • поштову (електронну) адресу;
 • номер засобу зв’язку;
 • орган, у якому працюєте;
 • повне найменування посади, яку обіймаєте;
 • іншу, детальну інформацію, яка надасть змогу зробити правильний аналіз викладених у зверненні фактів для надання належного роз’яснення.

4.Також, Ви повинні викласти суть порушеного питання (Ви можете написати повідомлення розміром до 6 000 символів, а також відправити файл розміром до 50 мегабайт).

5.Для захисту системи від нападів з мережі Інтернет Вам пропонується ввести у спеціальну графу символи, які зображені на малюнку.

6.Після передачі електронного звернення, Ви отримуєте контрольний номер в якості доказу його передачі до Національного агентства.

   Враховуючи те, що обов’язковим реквізитом письмового звернення є підпис особи, яка його подає, у разі надсилання електронного звернення без використання електронного цифрового
підпису, воно може мати вигляд скан-копії або фотокопії.

   Для того щоб відправити електронне звернення у вигляді скан-копії або фотокопії, достатньо завантажити зразок такого звернення перейшовши за посиланням https://nazk.gov.ua/uk/departament-monitoryngu-dotrymannya-zakonodavstva-pro-konflikt-interesiv-ta-inshyh-obmezhen-shhodo-zapobigannya-koruptsiyi/konflikt-interesiv/

   Після завантаження та заповнення, звернення потрібно відсканувати (сфотографувати), прикріпити у відповідну форму на офіційному веб-сайті Національного агентства та відправити.