KIEROWNICTWO I RADNI JAMNICKIEJ ZWT WZIĘLI UDZIAŁ W VII SPARTAKIADZIE OBWODOWEJ

   21 kwietnia 2018 roku przedstawiciele Jamnickiej ZWT w zestawie drużyny rejonu Tyśmienickiego wzięli udział w VII Spartakiadzie Obwodowej, organizowanej dla kierowników i radnych rejonów a miast obwodu Iwano-Frankiwskiego. W drzużynie piłkarskiej mini piłki nożnej grali Przewodniczący Jamnickiej ZWT Roman Krutyj,  Sekretarz Jamnickiej Rady Wiejskiej ZWT Jurij Procenkо, radny do Jamnickiej Rady Wiejskiej ZWT Igor Dobriański.  Radny Oleg Fedyszyn uczestniczyłw rywalizacji sportowej jako zawodnik piłki siatkowej.