PRZEDSTAWICIEL JAMNICKIEJ ZWT NA FORUM “AGROPORT WEST LVIV 2018”

   19-21 kwietnia 2018 roku we Lwowie odbył się Międzynarodowy Forum Rozwoju Rolnictwa «Agroport West Lviv 2018». W wydarzeniu wzięła udział Kierownik Wydziału Ogólno-Organizacyjnego Jamnickiej Rady Wiejskiej ZWT Mychaiłyna Bodnarczuk. Dla przedstawicieli zjednoczonych wspólnot terytorialnych to była dobra możliwość zdobywania nowej wiedzy, dzielenia się doświadczeniami i dostrzegania innowacyjnych podejść do rozwoju gospodarczego oraz zapoznania się z międzynarodowymi doświadczeniami w zakresie rozwoju obszarów wiejskich.