SZKOLENIE Z BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY DLA PRACOWNIKÓW JAMNICKIEJ RADY WIEJSKIEJ ZWT

  17 kwietnia 2018 r. dla pracowników Jamnickiej Rady Wiejskiej ZWT było organizowano szkolenie a egzamin z bezpieczeństwa i higieny pracy.