O Jamnickiej Zjednoczonej Wspólnocie Terytorialnej