Przewodniczący Jamnickiej Zjednoczonej Wspólnoty Terytorialnej

ROMAN KRUTYJ

Urodził się 21 listopada 1978 roku w mieście Iwano-Frankiwsku.

Obywatel Ukrainy.

Edukacja wyższa.

W 2000 roku ukończył wydział prawa na Przykarpackim Uniwersytecie Narodowym im. W. Stefanyka, kierunek „Prawo”, zawód – prawnik.

Działalność zawodowa:

Z listopada 2000 roku po styczeń 2004 roku pracował jako Radca Prawny Otwartej Spółki Akcyjnej „Iwano-Frankiwskcement”.

Z kwietnia 2005 roku rozpoczął pracę w dziale prawnym na Stanowisku Radcy Prawnego Otwartej Spółki Akcyjnej „Iwano-Frankiwskcement”.

W styczniu 2006 roku został pszeniesiony do Sp.z.o.o. „Spółka Hołdingowa „Ukrbeton”.

Od stycznia 2006 roku został przyjęty w Dział prawny na stanowisko Radcy Prawnego Otwartej Spółki Akcyjnej „Iwano-Frankiwskcement”.

W lipcu 2006 roku został pszeniesiony do Sp.z.o.o.  „Iwano-Frankiwskcement – Eternit”.

W lipcu 2006 roku został przyjęty w Dział prawny na stanowisko Radcy Prawnego Sp.z.o.o. „Spółka Hołdingowa „Ukrbeton”.

W lutym 2008 roku zaczął obejmować obowiązki Kierownika Działu Prawnego Sp.z.o.o. „Spółka Hołdingowa „Ukrbeton”, gdzie pracował po luty 2009 roku.

Z kwietnia 2011 roku został przyjęty na stanowisko Kierownika Działu Prawnego Otwartej Spółki Akcyjnej „Iwano-Frankiwskcement”, gdzie pracował po sierpień 2014 roku.

We wrześniu 2014 roku został przyjęty na stanowisko Kierownika Działu Prawnego Otwartej Spółki Akcyjnej „Iwano-Frankiwskcement”.

Od marca 2015 roku został pszeniesiony na stanowisko Kierownika Działu Prawnego Administracji ds. zasobów ziemi oraz wykorzystania podgłębia Publicznej Spółki Akcyjnej „Iwano-Frankiwskcement”, gdzie pracował po 11 grudnia 2015 roku.

11 grudnia 2015 roku został wybrany na stanowisko Przewodnicząncego Rady Rejonu Tyśmienica siódmego demokratycznego zwołania.

W 2012 roku otrzymał Nagrodę Iwanofrankiwskiej Rady Obwodowej.

W 2013 roku ortzymał Nagrodę od Przewodnicząncego Rady Rejonu Tyśmienica obwodu Iwano-Frankiwskiego.

Poseł do Rady Rejonu Tyśmienica VI zwołania demokratycznego.

Urzędnik samorządu terytorialnego 7. rangi.

Żonaty. Wraz z żoną wychowują syna.