Інформація для громадян

ЯМНИЦЬКА СІЛЬСЬКА  РАДА ОГОЛОШУЄ НАБІР ДЛЯ ФОРМУВАННЯ НОВОГО СПИСКУ ПРИСЯЖНИХ ТИСМЕНИЦЬКОГО РАЙОННОГО СУДУ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

   У зв’язку із закінченням повноважень осіб, які виконують обов’язки присяжних Тисменицького районного суду, враховуючи подання Територіального управління Державної судової адміністрації України в Івано – Франківській області від 27.02.2024 року №05-13/416/24, щодо формування  та затвердження нового списку присяжних Тисменицького районного суду Івано-Франківської області, Ямницька сільська рада оголошує набір кандидатів в присяжні Тисменицького районного суду Івано – Франківської області.

  Необхідна кількість присяжних – 2 осіб.

  Особи, які постійно проживають на території, на яку поширюється юрисдикція Тисменицького районного суду Івано – Франківської області та виявили бажання бути присяжним, до 29.03.2024 року  подають   до Ямнимцької сільської ради за адресою: с. Ямниця, вул. Галицька, 36

  такі документи:

    –  Заяву про включення до списку присяжних  Тисменицького районного суду   Івано – Франківської області та згоду на збирання і обробку персональних даних (див. зразок).

   –  Копію паспорта громадянина України (1-4 сторінка та сторінка з інформацією про останнє місце реєстрації), або копія  паспорта громадянина України у вигляді ID-картки  та довідку про реєстрацію місця проживання.

    – Копію ідентифікаційного коду;

    – Довідку з місця роботи або копію трудової книжки (перша сторінка та сторінка з останнім записом), у разі, якщо особа безробітна;

    – Довідку про відсутність судимості (можна замовити онлайн на сайті https://dpvs.hsc.gov.ua);

    – Довідку про відсутність корупційних правопорушень (можна замовити онлайн на сайті https://corruptinfo.nazk.gov.ua/main/reference/list);

    – Довідки з психоневрологічного та наркологічного диспансерів про не перебування на обліку.

    – Документ, який підтверджує постійне проживання на території, на яку поширюється юрисдикція Тисменицького районного суду Івано-Франківської області

  Довідки за телефоном:  066 440-52-99

  Довідкова інформація:

  Присяжним є особа, яка у випадках, визначених процесуальним законодавством України, та за її згодою вирішує справи у складі суду разом із суддею або залучається до здійснення правосуддя.

  Присяжні виконують обов’язки, визначені пунктами 1, 2, 4-6 частини сьомої статті 56 Закону України «Про судоустрій і статус суддів»:

 • справедливо, безсторонньо та своєчасно розглядати і вирішувати судові справи відповідно до закону з дотриманням засад і правил судочинства;
 • дотримуватися правил суддівської етики, у тому числі виявляти та підтримувати високі стандарти поведінки у будь-якій діяльності з метою укріплення суспільної довіри до суду, забезпечення впевненості суспільства в чесності та непідкупності суддів;
 • виявляти повагу до учасників процесу;
 • не розголошувати відомості, які становлять таємницю, що охороняється законом, у тому числі таємницю нарадчої кімнати і закритого судового засідання;
 • виконувати вимоги та дотримуватися обмежень, установлених законодавством у сфері запобігання корупції.

      Присяжний зобов’язаний вчасно з’явитися на запрошення суду для участі в судовому засіданні. Неприбуття в судове засідання без поважних причин вважається неповагою до суду.

  Справи, до розгляду яких залучаються присяжні:

  Цивільні справи (розглядаються колегією у складі одного судді і двох присяжних) про:

–  обмеження, поновлення цивільної дієздатності фізичної особи або визнання її недієздатною;

–  визнання фізичної особи безвісно відсутньою чи оголошення її померлою;

–  усиновлення;

–  надання особі психіатричної допомоги в примусовому порядку;

–  примусову госпіталізацію особи до протитуберкульозного закладу.

  Кримінальні справи (за клопотанням обвинуваченого слухаються судом присяжних у складі двох суддів та трьох присяжних):

 •  щодо злочинів, за вчинення яких передбачено довічне позбавлення волі.

  Хто може стати присяжним:

  Відповідно до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» присяжним може бути громадянин України, який досяг тридцятирічного віку і постійно проживає на території, на яку поширюється юрисдикція відповідного окружного суду, якщо інше не визначено законом.

  Хто не може бути присяжним:

  Присяжними не можуть бути громадяни, які:

  визнані судом обмежено дієздатними або недієздатними.

 • які мають хронічні психічні чи інші захворювання, що перешкоджають виконанню обов’язків присяжного.
 • які мають не зняту чи непогашену судимість.
 • народні депутати України, члени Кабінету Міністрів України, судді, прокурори, працівники правоохоронних органів (органів правопорядку), військовослужбовці, працівники апаратів судів, інші державні службовці, посадові особи органів місцевого самоврядування, адвокати, нотаріуси, члени Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Вищої ради правосуддя.
 • особи, на яких протягом останнього року накладалося адміністративне стягнення за вчинення корупційного правопорушення.
 • громадяни, які досягли шістдесяти п’яти років.
 • особи, які не володіють державною мовою.

  Особа, включена до списку присяжних, зобов’язана повідомити суд про обставини, що унеможливлюють її участь у здійсненні правосуддя, у разі їх наявності.

  Гарантії прав присяжних:

Присяжним за час виконання ними обов’язків у суді виплачується винагорода, розрахована виходячи з посадового окладу судді місцевого суду з урахуванням фактично відпрацьованого часу в порядку, визначеному Державною судовою адміністрацією України. Присяжним відшкодовуються витрати на проїзд і наймання житла, а також виплачуються добові. Зазначені виплати здійснюються за рахунок коштів бюджетної програми на здійснення правосуддя територіальними управліннями Державної судової адміністрації України за рахунок коштів Державного бюджету України.

  За присяжними на час виконання ними обов’язків у суді за місцем основної роботи зберігаються всі гарантії та пільги, визначені законом. Час виконання присяжним обов’язків у суді зараховується до всіх видів трудового стажу.

  Звільнення присяжного з роботи або переведення на іншу роботу без його згоди під час виконання ним обов’язків у суді не допускається.

  На присяжних поширюються гарантії незалежності і недоторканності суддів, установлені законом, на час виконання ними обов’язків із здійснення правосуддя. За обґрунтованим клопотанням присяжного заходи безпеки щодо нього можуть уживатися і після закінчення виконання цих обов’язків.

  Присяжні є суб’єктами декларування:

  Відповідно до підпункту г пункту 1 статті 3  Закону України “Про запобігання корупції” присяжні є суб’єктами на яких поширюється дія цього Закону (під час виконання ними обов’язків у суді). Тому, зобов’язані подавати декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування  шляхом заповнення її на офіційному веб-сайті Національного агентство з питань запобігання корупції.

ЗРАЗОК ЗАЯВИ

    

Ямницькій сільській раді

77422, с. Ямниця,

вул. Галицька, 36, Івано-Франківський район,

Івано-Франківська область

_________________________________________________

(прізвище, ім’я, по-батькові)

_____________________________

паспорт серія ___________ номер______________________________

_________________________________________________

місце проживання:

_____________________________

телефон______________________

ЗАЯВА

  Я, __________________________________, _____._____.________ року народження, відповідно до статті 64 Закону України  «Про судоустрій і статус суддів» надаю згоду бути присяжним Тисменицького районного суду Івано-Франківської області.

 Обставини, передбачені частиною другою статті 65 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», які унеможливлюють мою участь у здійсненні правосуддя, відсутні.

  Надаю згоду на збір, обробку, використання та поширення моїх персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» з метою включення мене до списку присяжних Тисменицького районного суду Івано-Франківської області.

                                                                Документи, що додаються: _____________________

              Дата __________                                                                             Підпис __________

 

РОЗКЛАД РУХУ ТРОЛЕЙБУСА № 4 за маршрутом

м. Івано-Франківськ (вул. Дністровська) – с. Ямниця (завод ТОС “Барва”)

       Ви також можете відстежити рух тролейбуса № 4 у реальному часі. Натисніть на зображення і оберіть відповідний маршрут на сайті DozoR City.

 

РОЗКЛАД РУХУ МІКРОАВТОБУСА ЗА МАРШРУТОМ

“ІВАНО-ФРАНКІВСЬК – ПАВЛІВКА”

РОЗКЛАД РУХУ МІКРОАВТОБУСА  ЗА МАРШРУТОМ

“ІВАНО-ФРАНКІВСЬК – РИБНЕ”

РОЗКЛАД РУХУ МІКРОАВТОБУСА ЗА МАРШРУТОМ

“ІВАНО-ФРАНКІВСЬК – ТЯЗІВ”

РОЗКЛАД РУХУ МІКРОАВТОБУСА  ЗА МАРШРУТОМ

“ІВАНО-ФРАНКІВСЬК – МАЙДАН”